Back to top

Ajuts i beques a l'educació

Amb la voluntat de facilitar l'accés al sistema educatiu, organismes públics i privats obren convocatòries a beques i ajuts a l'estudi.

  • Per obtenir una beca o ajuda és necessari complir una sèrie de requisits(generals, econòmics i acadèmics) i seguir el procés de sol·licitud en elsterminis establerts pels organismes que gestiona la convocatòria.
  • El tipus de beques i ajuts poden ser per al desplaçament i transport urbà, per a la residència, per als llibres i material escolar, per a la matrícula, per a l'escolarització per raó del règim financer del centre educatiu, per al projecte de fi de carrera, ajuts compensatoris, i també per a la mobilitat d'alumnes universitaris i alumnes d'altres estudis superiors que cursin estudis a Catalunya i tinguin el domicili familiar en una altra comunitat autònoma.
  • Un cop s'atorga la beca, les persones beneficiàries reben una credencial de becari i, per transferència bancaria, l'import que correspongui.

A continuació trobaràs un llistat d'organismes a considerar a l'hora de demanar una beca segons l'etapa educativa a la qual vulguis accedir:


Ensenyaments no universitaris (EPO, ESO i ensenyaments professionals)

Ensenyaments universitaris (grau, màster o doctorat)

Recerca i investigació

Per trobar convocatòries de beques, premis i ajuts, també et poden ser d'utilitat les següents pàgines web especialitzades:

Altres enllaços relacionats: