Back to top

Legislació d'Instal·lacions Juvenils

Legislació d'instal·lacions juvenils

 Avisos importants!

  • Les normes aplicables a les instal·lacions juvenils de Catalunya són la Llei 38/1991 i els seus reglaments, el Decret 140/2003 per a les instal·lacions en edificis i elDecret 203/2013 per als campaments juvenils.
  • El Decret 276/1994 i l’Ordre de 25 de setembre de 1985 ja no són vigents, però alguns dels seus articles encara ho són en referència a les instal·lacions que foren autoritzades durant la seva vigència.
  • El Decret legislatiu 3/2010, d’adequació de les normes amb rang de llei a la Directiva europea de serveis en el mercat interior, ha modificat novament la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves en diversos aspectes, un dels quals és important: el règim administratiu aplicable a la posada en funcionament de les instal·lacions juvenils. A partir de l’entrada en vigència del Decret legislatiu, desapareix la necessitat d’una autorització prèvia per a iniciar l’activitat, quedant substituïda per una comunicació prèvia amb declaració responsable del/la titular de la instal·lació. Aquestes modificacions, i les introduïdes per la Llei 33/2010, de Polítiques de joventut, estan ja incorporades al text de la llei disponible per a descàrrega en aquesta pàgina.

 

Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=ba6c7b6d8ea24410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ba6c7b6d8ea24410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

Recull de normatives aplicables a les instal·lacions juvenils

 

 

Edificació i urbanisme

 


 

 


Prevenció d'incendis i seguretat

 


 

 


Accessibilitat

 


 

 


Activitats i Medi ambient

 


 

 


Drets dels consumidors

 


 

 


Higiene alimentària i salut

 


 

 


Tabac i alcohol

 


 

 


Altres normes

 

Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=ba6c7b6d8ea24410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ba6c7b6d8ea24410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default