Back to top

La quota d’autònoms per a joves

Ha entrat en funcionament la tarifa plana de 50 € (de quota d’autònoms) per a joves emprenedors que comencin la seva activitat professional.

Requisits:

  • Ser treballador per compte propi de menys de 30 anys d’edat en el cas dels homes i 35 en el cas de les dones.
  • Ser el primer cop que et dónes d’alta com a autònom o no haver-ho fet en els cinc anys anteriors a la data d’efectes de l’alta.
  • No tenir contractats, ni contractar durant el període d’aplicació, treballadors per compte d’altre.

Les reduccions i bonificacions que s’apliquen sobre la quota de contingències comuns són:

  • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, per tant, s’han de pagar 51,17 € com a quota mensual.
  • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a) i que poden arribar a pagar 127,93 € mensuals.
  • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b), el que fa un total de 179,10 € mensuals. Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció. Com en l’apartat anterior, es pagaran 179,10 € mensuals.

IMPORTANT! Totes aquestes mesures també són d’aplicació als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin inscrits al RETA.

Font: e-autonomos