Back to top

Material del taller de Twitter

Presentació prezzi del taller de Twitter:

Podeu consultar la resta de materials del taller adjunts en pdf.