Back to top

Nou decret 16/2014 del Registre d'Instal·lacions Juvenils

dv., 02/21/2014 - 09:15

S’ha publicat al DOGC el DECRET 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

El Decret que s’ha publicat té un segon capítol, de modificació del Decret 140/2003. Aquesta modificació inclou una novetat i és que regula de nou l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria a les Instal·lacions Juvenils, establint les quanties mínimes d’indemnització, per víctima i per sinistre, que han de cobrir les pòlisses. Hi ha una gradació d’imports, en funció de la capacitat de la instal·lació, que és més equitativa que la quantitat única que hi havia fins ara.

El Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 5 de març de 2014.

S'ha aprofitat també aquest decret per actualitzar al Reglament d’instal·lacions els canvis en la tramitació derivats de la Directiva europea de serveis (Llei 33/2010), que va substituir l’autorització per la comunicació prèvia amb declaració responsable, perquè la Llei d’instal·lacions estava modificada però el Reglament encara no. 

Podeu consultar adjunts en pdf el text del Decret 16/2014, del Registre, i el del Decret 140/2003, amb les modificacions que el Decret del Registre hi ha introduït. 

Adjunts: