Back to top

Nou decret 30/2015 de mesures d'autoprotecció i derogació del decret 82/2010

dt., 03/10/2015 - 15:30

El passat dia 05/03/2015 va sortir publicat al DOGC el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 

Aquest Decret substitueix i deroga el Decret 82/2010, de 29 de juny, del mateix nom, que establia l’obligació de disposar de Pla d’Autoprotecció (PAU) per part de –entre altres- les instal·lacions juvenils situades en zona forestal. Així, més d’un terç de les nostres instal·lacions havien d’afrontar la despesa i les complicacions d’elaborar un PAU i de complir els protocols que s’hi associen.

 

Així, en allò que afecta les nostres competències, totes les instal·lacions juvenils de la comarca actives en el moment de publicar aquesta nota queden excloses del compliment del Decret i, per tant, de l’obligació de disposar d’un PAU.

 

Quines instal·lacions segueixen afectades pel Decret?

  • D’acord amb l’apartat f) de l’Annex I.B del Decret, només les instal·lacions amb una capacitat superior a les 1000 persones són “d’interès per a la protecció civil local”, i estan subjectes, per tant, a disposar d’un PAU amb els continguts mínims de l’Annex II.2.
  • D’acord amb l’apartat j) de l’Annex I.A del Decret, els edificis amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones o amb una altura d’evacuació igual o superior a 28 m són “d’interès per a la protecció civil de Catalunya”, i estan subjectes, per tant, a disposar d’un PAU més exhaustiu, amb els continguts mínims de l’Annex II.1.
  • Amb independència dels punts anteriors, els ajuntaments poden, mitjançant una ordenança, ampliar l’afectació dels centres i activitats que, sense estar inclosos a l’annex I.B, presentin un risc significatiu.

 El Decret 30/2015 entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 5 d’abril de 2015.

Adjunts: