Back to top

Nou reglament de campaments juvenils

dv., 08/02/2013 - 08:45

Les principals novetats que incorpora aquest Reglament:

  • Regula el règim de comunicació prèvia amb declaració responsable
  • Amplia els tipus d’usuaris permesos, en determinades circumstàncies
  • Estableix amb precisió les condicions que han de complir els campaments juvenils, com es calculen les places, els blocs sanitaris, etc.
  • Permet l’existència de mòduls o pavellons d’allotjament
  • Permet l’existència d’espais per a fer-hi focs de camp, pendent de desenvolupament posterior
  • Regula en detall el procediment d’inspecció i sanció.

L’entrada en vigor del Reglament, d’acord amb la disposició final 2a del Decret, serà un mes després de la seva data de publicació, és a dir, el dia 31 d’agost de 2013.

Podeu consultar el DOGC o un resum del decret que us adjuntem a sota.

Adjunts: